subscribe: Posts | Comments

Frdelar gentemot tobaksprodukter

Comments Off on Frdelar gentemot tobaksprodukter

tobaksprodukterNackdelar med tobaksrökning
Tobaksrökning har många nackdelar. En av dem är irriterande rök som sprider sig i rummet när man tänder en cigarett. Röken sätter sig i kläder och möbler och stör din omgivning. Men inte bara det, de blir också utsatta för passiv rökning, vilket är precis lika skadligt som vanlig rökning. Röken från tobaken innehåller över 7 000 skadliga ämnen, varav många är cancerframkallande.
Fördelen med e-rökning är att du inte utsätter dig själv och din omgivning för skadliga ämnen. Och du behöver inte krångla med tändare och cigarettfimpar. En e-cigarett är alltid klar att användas och slås automatiskt av direkt efter ett bloss.
Hälsomässigt ger e-rökning dig även ett sundare liv. Dina tänder missfärgas inte, och du kommer att kunna andas lättare. Sammantaget har Viagra 100mg e-cigarettrökning en mängd fördelar gentemot vanlig tobaksrökning.

Fördelar med e-rökning
Om man skulle se på för- och nackdelar med tobaksrökning respektive e-cigarettrökning, har e-cigaretter påtagligt fler fördelar och mindre nackdelar, medan det omvända gäller för tobakscigaretter. E-cigaretter har visat sig vara både hälsosammare och billigare, och finns med flera olika smaker. Tobaksrökning är skadligt för kroppen och medför inget positivt för hälsan. Tobaksrök innehåller över 7 000 skadliga ämnen, som man utsätter sig själv och sin omgivning för. E-cigaretten har varken lukt eller innehåller några av dessa skadliga ämnen. Så den kan lugnt rökas inomhus. Passiv rökning elimineras helt vid e-rökning. Ingen obehaglig lukt som sätter sig i kläder och möbler. Vidare skadas inte ens hälsa, utan tvärtom förbättras din hälsa genom att byta till e-cigaretter.