subscribe: Posts | Comments

Andra Metoder för Att Sluta Röka

Comments Off on Andra Metoder för Att Sluta Röka
Andra Metoder för Att Sluta Röka

09102014-13Det har förekommit ett stort antal kampanjer under de senaste tio åren för att få folk att sluta röka. Folk har äntligen insett hälsoeffekterna som rökning orsakar, och därför har allt fler börjat sluta röka och du kommer att se allt färre som står och röker. Det har förekommit oändliga mediekampanjer och en rad olika produkter för att hjälpa folk att sluta. Innan e-cigaretten fanns det många populära produkter, men e-cigaretten har hittills varit den mest framgångsrika.

Andra Metoder för Att Sluta Röka

Traditionella metoder för att sluta röka inkluderar saker som nikotinplåster. Dessa plåster ger din kropp nikotinet, men innehåller inte skadliga ämnen som tjära. Detta är en bra idé i teorin eftersom nikotinet är den beroendeframkallande substansen, men folk saknar i regel känslan av att röka och njutningen de får då de ser att rök lämnar deras munnar. Nikotintuggummi fungerar på samma sätt, men ger rökaren en process att byta över till, nämligen att tugga. Det finns också små tuber av plast, som du kan hålla som en cigarett utan att det verkligen är en.

Varför Är E-Cigaretten Så Framgångsrik?

Den mest framgångsrika metoden för att få folk att sluta röka har dock varit e-cigaretten. Denna fantastiska produkt, som finns i många olika varianter, låter användaren återuppleva processen och glädjen av att röka, medan det inte inhaleras några giftiga eller skadliga kemikalier alls. Det finns även många fördelaktiga erbjudanden på e-cigaretter, så att de kan fås till ett rimligt pris som ofta är lägre än det för cigaretter. Anledningen till framgången är främst på grund av autenticiteten; det känns verkligen som att man röker en riktig cigarett och det finns även en typ av rök, som också är helt harmlös.

Många har provat e-cigaretter och nästan alla som köper en e-cigarett gör det för att sluta röka. Nyligen stiftade lagar har inneburit att det är förbjudet att röka inomhus, men e-cigaretten går inte under detta förbud. En stor del av framgången är antagligen för att den kan rökas inomhus, som ett extra rökverktyg, snarare än att vara ett verktyg för att inte kunna röka alls.

Även om detta inte var den ursprungliga anledningen med e-cigaretten, kan man ändå säga att det är en av huvudanledningarna till att den blivit så framgångsrik. Man kan komma med argumentet att detta är något negativt, men all användning av en e-cigarett istället för en vanliga cigarett bör räknas som en framgång. Så även om folk använder den för att röka då de går ut, hjälper produkten ändå med att dra ner på tobak. Många upplever även att de tycker om smaken på e-cigaretten och byter till den permanent istället för att röka fler vanliga cigaretter.